Ajuntament
Portal de TransparŔncia
Pagaments telemÓtics
Portal del CiutadÓ - Sede electr˛nica
└rees Municipals
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
Perfil del Contractant
Tauler d'Anuncis Oficial
Calendari Contribuent
Calendari Contribuent
Plans de Participaciˇ P˙blica
Programaciˇ Auditori Municipal
Programaciˇ Museu de la Rajoleria
Guia Esportiva
Agenda 21 Local
AgŔncia de Promociˇ del ValenciÓ
Pla d'Acciˇ Comercial

 

Agenda Ayuntamiento de Paiporta

Ple ordinari
Fecha: 28/03/2018
Hora: 20:30 h.
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento

NO existe documento PDF asociado

ORDRE DEL DIA

1.      SECRETÀRIA.- Aprovació, si escau, de les actes nº 1/2018 de 25 de gener i nº 2/2018 de 22 de febrer.

2.      SECRETÀRIA.- Resolucions dictades per l'Alcaldia i Regidories Delegades des de l'última sessió ordinària del Ple.

3.      SECRETÀRIA.- Sessions de Junta de Govern Local celebrades des de l'última sessió ordinària del Ple.

4.      HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL - 380/2018/ACU – Donar compte del decret de l'alcaldia nº 230/2018, d'1 de març, sobre delegació especial de Cooperació Social i Voluntariat en el regidor D. Alejandro Jorge Sanchez Tarazona.

5.      HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL - 03915/2017 – Nomenament Jutge/Jutgessa de Pau substitut/a.

6.      HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL - 01094/2018 – Donar compte del decret de l'Alcaldia d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'any 2017.

7.      HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL - 01190/2018 – Modificació pressupostària de transferència de crèdit per import de 4.960 euros (mod. 2018/9)

8.      HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL - 11/2018/PGRU – Moció de l'equip de govern perquè es modifique la Llei 39/1981, de 28 d'octubre, per la qual es regula l'ús de la bandera d'Espanya i d'altres banderes i ensenyes.

9.      HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL - 12/2018/PGRU – Moció del Grup Municipal Pod-EU per a la commemoració de la proclamació de la II República Espanyola en el seu 87 aniversari.

10.   URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT - 01159/2018 – Aprovació projecte PPOS 2017.

11.   URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT - 04258/2017 – Aprovació projecte reparació col·lector carrer José Ruiz Azorín.

12.   URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT - 01191/2018 – Aprovació provisional ordenança banc de terres.

13.   BENESTAR SOCIAL - 10/2018/PGRU – Moció de l'equip de govern en solidaritat amb el Poble Saharaui.

14.   CULTURA - 01194/2018 – Sol·licitud d'incorporació de l'Ajuntament de Paiporta al Consorci Xarxa Joves.net.

15.   MOCIONS

16.   PRECS I PREGUNTES

 

Loading


Cooperaciˇ Social
Policia Local
Portal d'Ocupaciˇ
Associacions Locals
Galeria MultimŔdia
BIM Paiporta
Oficina UNICA
Guia Arbrat
Portal del comerciant
Linea Verde Paiporta
Autoliquidacions d'impostos
Autoliquidacions d'impostos
 

Diseño & Programación MSWeb.es

Llista de carrers Temps Temps Metro Llista de carrers FarmÓcies Cita prŔvia Tlf. InterŔs Esports TrÓnsit Bikeporta Inici ValenciÓ CastellÓ