Ajuntament
Portal de TransparŔncia
Pagaments telemÓtics
Portal del CiutadÓ - Sede electr˛nica
└rees Municipals
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
Perfil del Contractant
Tauler d'Anuncis Oficial
Calendari Contribuent
Calendari Contribuent
Plans de Participaciˇ P˙blica
Programaciˇ Auditori Municipal
Programaciˇ Museu de la Rajoleria
Guia Esportiva
Agenda 21 Local
AgŔncia de Promociˇ del ValenciÓ
Pla d'Acciˇ Comercial

 

Agenda Ayuntamiento de Paiporta

Ple ordinari
Fecha: 28/03/2018
Hora: 20:30 h.
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento

NO existe documento PDF asociado

ORDRE DEL DIA

1.      SECRETÀRIA.- Aprovació, si escau, de les actes nº 1/2018 de 25 de gener i nº 2/2018 de 22 de febrer.

2.      SECRETÀRIA.- Resolucions dictades per l'Alcaldia i Regidories Delegades des de l'última sessió ordinària del Ple.

3.      SECRETÀRIA.- Sessions de Junta de Govern Local celebrades des de l'última sessió ordinària del Ple.

4.      HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL - 380/2018/ACU – Donar compte del decret de l'alcaldia nº 230/2018, d'1 de març, sobre delegació especial de Cooperació Social i Voluntariat en el regidor D. Alejandro Jorge Sanchez Tarazona.

5.      HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL - 03915/2017 – Nomenament Jutge/Jutgessa de Pau substitut/a.

6.      HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL - 01094/2018 – Donar compte del decret de l'Alcaldia d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'any 2017.

7.      HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL - 01190/2018 – Modificació pressupostària de transferència de crèdit per import de 4.960 euros (mod. 2018/9)

8.      HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL - 11/2018/PGRU – Moció de l'equip de govern perquè es modifique la Llei 39/1981, de 28 d'octubre, per la qual es regula l'ús de la bandera d'Espanya i d'altres banderes i ensenyes.

9.      HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL - 12/2018/PGRU – Moció del Grup Municipal Pod-EU per a la commemoració de la proclamació de la II República Espanyola en el seu 87 aniversari.

10.   URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT - 01159/2018 – Aprovació projecte PPOS 2017.

11.   URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT - 04258/2017 – Aprovació projecte reparació col·lector carrer José Ruiz Azorín.

12.   URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT - 01191/2018 – Aprovació provisional ordenança banc de terres.

13.   BENESTAR SOCIAL - 10/2018/PGRU – Moció de l'equip de govern en solidaritat amb el Poble Saharaui.

14.   CULTURA - 01194/2018 – Sol·licitud d'incorporació de l'Ajuntament de Paiporta al Consorci Xarxa Joves.net.

15.   MOCIONS

16.   PRECS I PREGUNTES

 

Loading


Cooperaciˇ Social
Policia Local
Portal d'Ocupaciˇ
Associacions Locals
Galeria MultimŔdia
BIM Paiporta
Oficina UNICA
Guia Arbrat
Portal del comerciant
Linea Verde Paiporta
Autoliquidacions d'impostos
Autoliquidacions d'impostos
 

Llista de carrers Temps Temps Metro Llista de carrers FarmÓcies Cita prŔvia Tlf. InterŔs Esports TrÓnsit Bikeporta Inici ValenciÓ CastellÓ