Ajuntament
Portal de TransparŔncia
Pagaments telemÓtics
Portal del CiutadÓ - Sede electr˛nica
└rees Municipals
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
Perfil del Contractant
Tauler d'Anuncis Oficial
Calendari Contribuent
Calendari Contribuent
Plans de Participaciˇ P˙blica
Programaciˇ Auditori Municipal
Programaciˇ Museu de la Rajoleria
Guia Esportiva
Agenda 21 Local
AgŔncia de Promociˇ del ValenciÓ
Pla d'Acciˇ Comercial

 

Agenda Ayuntamiento de Paiporta

Ple ordinari
Fecha: 22/02/2018
Hora: 20:30 h.
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento

NO existe documento PDF asociado

ORDRE DEL DIA

1.- SECRETARIA.- Aprovació, si escau, de les actes nº 14/2017, de 28 de desembre i nº 1/2018, de 25 de gener.

2.- SECRETARIA.- 4/2018/PGRU - Presa de possessió del càrrec de regidor de la llista electoral del PSOE de D. Alejandro Jorge Sánchez Tarazona.

3.- SECRETARIA.- Resolucions dictades per l'Alcaldia i Regidories Delegades des de l'última sessió ordinària del Ple.

4.- SECRETARIA.- Sessions de Junta de Govern Local celebrades des de l'última sessió ordinària del Ple.

5.- SECRETARIA.- 7/2018/PGRU – Dació de compte del decret de l'Alcaldia 78/2018, de 29 de gener, sobre delegació d'atribucions al regidor D. Guillem A. Montoro López.

6.- SECRETARIA.- 6/2018/PGRU – Nomenaments dels regidors D. Guillem A. Montoro López i D. Alejandro Jorge Sánchez Tarazona com a membres de diversos òrgans col·legiats municipals, de D. Alejandro Jorge Sánchez Tarazona com a representant de l'Ajuntament davant Creu Roja i de Dª. Mª. Isabel Albalat Asensi com a membre de la Mesa General de Negociació.

7.- HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- 197/2018/ACU – Aprovació criteris d'avaluació del compliment i desenvolupament d'objectius (productivitat) exercici 2018.

8.- HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- 198/2018/ACU – Aprovació d'operatius de la Policia Local període 2018-2019.

9.- HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- 200/2018/ACU – Aprovació Annexe III del protocol horari de la Policia Local (Patrulla bicicletes i grup VIOGEN).

10.- HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- 161/2018/ACU – Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits expedient número 1/2018.

11.- HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- 171/2018/ACU – Dació de compte del període mitjà de pagament del 4º trimestre de 2017.

12.- CULTURA.- 00528/2018 – Presentació de la candidatura de l'artista de Paiporta D. Salvador Montesa Manzano a la distinció de la Generalitat Valenciana al mèrit cultural 2018.

13.- BENESTAR SOCIAL.- 00552/2018 - Ratificació del decret de l'Alcaldia nº 125/2018, de 9 de febrer, per a l'elaboració del pla municipal d'inclusió i cohesió social i creació del consell municipal d'inclusió i drets socials.

14.- BENESTAR SOCIAL.- 2/2018/PGRU – Moció dels Grups Polítics Municipals Pod-EU, Compromís i PSOE per a establir un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats.

15.- BENESTAR SOCIAL.- 3/2018/PGRU - Moció del Grup Polític Municipal del Partit Popular sobre nou centre de salut per a Paiporta.

16.- MOCIONS

17.- PRECS I PREGUNTES

 

Loading


Cooperaciˇ Social
Policia Local
Portal d'Ocupaciˇ
Associacions Locals
Galeria MultimŔdia
BIM Paiporta
Oficina UNICA
Guia Arbrat
Portal del comerciant
Linea Verde Paiporta
Autoliquidacions d'impostos
Autoliquidacions d'impostos
 

Llista de carrers Temps Temps Metro Llista de carrers FarmÓcies Cita prŔvia Tlf. InterŔs Esports TrÓnsit Bikeporta Inici ValenciÓ CastellÓ