Ajuntament
Portal de TransparŔncia
Pagaments telemÓtics
Portal del CiutadÓ - Sede electr˛nica
└rees Municipals
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
Perfil del Contractant
Tauler d'Anuncis Oficial
Calendari Contribuent
Calendari Contribuent
Plans de Participaciˇ P˙blica
Programaciˇ Auditori Municipal
Programaciˇ Museu de la Rajoleria
Guia Esportiva
Agenda 21 Local
AgŔncia de Promociˇ del ValenciÓ
Pla d'Acciˇ Comercial

 

Agenda Ayuntamiento de Paiporta

Ple ordinari
Fecha: 22/02/2018
Hora: 20:30 h.
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento

NO existe documento PDF asociado

ORDRE DEL DIA

1.- SECRETARIA.- Aprovació, si escau, de les actes nº 14/2017, de 28 de desembre i nº 1/2018, de 25 de gener.

2.- SECRETARIA.- 4/2018/PGRU - Presa de possessió del càrrec de regidor de la llista electoral del PSOE de D. Alejandro Jorge Sánchez Tarazona.

3.- SECRETARIA.- Resolucions dictades per l'Alcaldia i Regidories Delegades des de l'última sessió ordinària del Ple.

4.- SECRETARIA.- Sessions de Junta de Govern Local celebrades des de l'última sessió ordinària del Ple.

5.- SECRETARIA.- 7/2018/PGRU – Dació de compte del decret de l'Alcaldia 78/2018, de 29 de gener, sobre delegació d'atribucions al regidor D. Guillem A. Montoro López.

6.- SECRETARIA.- 6/2018/PGRU – Nomenaments dels regidors D. Guillem A. Montoro López i D. Alejandro Jorge Sánchez Tarazona com a membres de diversos òrgans col·legiats municipals, de D. Alejandro Jorge Sánchez Tarazona com a representant de l'Ajuntament davant Creu Roja i de Dª. Mª. Isabel Albalat Asensi com a membre de la Mesa General de Negociació.

7.- HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- 197/2018/ACU – Aprovació criteris d'avaluació del compliment i desenvolupament d'objectius (productivitat) exercici 2018.

8.- HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- 198/2018/ACU – Aprovació d'operatius de la Policia Local període 2018-2019.

9.- HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- 200/2018/ACU – Aprovació Annexe III del protocol horari de la Policia Local (Patrulla bicicletes i grup VIOGEN).

10.- HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- 161/2018/ACU – Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits expedient número 1/2018.

11.- HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL.- 171/2018/ACU – Dació de compte del període mitjà de pagament del 4º trimestre de 2017.

12.- CULTURA.- 00528/2018 – Presentació de la candidatura de l'artista de Paiporta D. Salvador Montesa Manzano a la distinció de la Generalitat Valenciana al mèrit cultural 2018.

13.- BENESTAR SOCIAL.- 00552/2018 - Ratificació del decret de l'Alcaldia nº 125/2018, de 9 de febrer, per a l'elaboració del pla municipal d'inclusió i cohesió social i creació del consell municipal d'inclusió i drets socials.

14.- BENESTAR SOCIAL.- 2/2018/PGRU – Moció dels Grups Polítics Municipals Pod-EU, Compromís i PSOE per a establir un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats.

15.- BENESTAR SOCIAL.- 3/2018/PGRU - Moció del Grup Polític Municipal del Partit Popular sobre nou centre de salut per a Paiporta.

16.- MOCIONS

17.- PRECS I PREGUNTES

 

Loading


Cooperaciˇ Social
Policia Local
Portal d'Ocupaciˇ
Associacions Locals
Galeria MultimŔdia
BIM Paiporta
Oficina UNICA
Guia Arbrat
Portal del comerciant
Linea Verde Paiporta
Autoliquidacions d'impostos
Autoliquidacions d'impostos
 

Diseño & Programación MSWeb.es

Llista de carrers Temps Temps Metro Llista de carrers FarmÓcies Cita prŔvia Tlf. InterŔs Esports TrÓnsit Bikeporta Inici ValenciÓ CastellÓ