Ajuntament
Portal de TransparŔncia
Pagaments telemÓtics
Portal del CiutadÓ - Sede electr˛nica
└rees Municipals
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
Perfil del Contractant
Tauler d'Anuncis Oficial
Calendari Contribuent
Calendari Contribuent
Plans de Participaciˇ P˙blica
Programaciˇ Auditori Municipal
Programaciˇ Museu de la Rajoleria
Guia Esportiva
Agenda 21 Local
AgŔncia de Promociˇ del ValenciÓ
Pla d'Acciˇ Comercial

 

Agenda Ayuntamiento de Paiporta

Ple Ordinari
Fecha: 25/01/2018
Hora: 20:30 h.
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento

NO existe documento PDF asociado

ORDRE DEL DIA

1.       SECRETÀRIA.- Aprovació, si escau, de les actes anteriors nº 11/2017, de 15 de novembre, nº 13/2017, de 14 de desembre i nº 14/2017, de 28 de desembre.

2.       SECRETARIA.- Presa de possessió de D. Guillem A. Montoro López del càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Paiporta.

3.       SECRETÀRIA.- Resolucions dictades per l'Alcaldia i Regidories Delegades des de l'última sessió ordinària del Ple.

4.       SECRETÀRIA.- Sessions de Junta de Govern Local celebrades des de l'última sessió ordinària del Ple.

5.       URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT - 00030/2018 - Subsanació modificació puntual Sector II (URVITRA)

6.       BENESTAR SOCIAL - 16/2018/ACU – Proposta per a sol·licitar a Unicef Comitè Español, la condició de municipi aliat de la infància.

7.       BENESTAR SOCIAL - 20/2018/ACU - Adhesió al IV Pla de Salut 2016-2020 de la Comunitat Valenciana.

8.       BENESTAR SOCIAL - 21/2018/ACU - Sol·licitud d´adhesió a la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables.

9.       BENESTAR SOCIAL - 22/2018/ACU - Adhesió a l'Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en el Sistema Nacional de Salut .

10.    MOCIONES

11.    SECRETARIA GENERAL - 66/2018/ACU - Renuncia Dª. Isabel Martínez Ferrandis al seu càrrec de Regidora de l'Ajuntament de Paiporta.

 

12.    Precs i Preguntes.

 

Loading


Cooperaciˇ Social
Policia Local
Portal d'Ocupaciˇ
Associacions Locals
Galeria MultimŔdia
BIM Paiporta
Oficina UNICA
Guia Arbrat
Portal del comerciant
Linea Verde Paiporta
Autoliquidacions d'impostos
Autoliquidacions d'impostos
 

Llista de carrers Temps Temps Metro Llista de carrers FarmÓcies Cita prŔvia Tlf. InterŔs Esports TrÓnsit Bikeporta Inici ValenciÓ CastellÓ