Ajuntament
Portal de TransparŔncia
Pagaments telemÓtics
Portal del CiutadÓ - Sede electr˛nica
└rees Municipals
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
Perfil del Contractant
Tauler d'Anuncis Oficial
Calendari Contribuent
Calendari Contribuent
Plans de Participaciˇ P˙blica
Programaciˇ Auditori Municipal
Programaciˇ Museu de la Rajoleria
Guia Esportiva
Agenda 21 Local
AgŔncia de Promociˇ del ValenciÓ
Pla d'Acciˇ Comercial

 

Agenda Ayuntamiento de Paiporta

Ple Ordinari
Fecha: 25/01/2018
Hora: 20:30 h.
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento

NO existe documento PDF asociado

ORDRE DEL DIA

1.       SECRETÀRIA.- Aprovació, si escau, de les actes anteriors nº 11/2017, de 15 de novembre, nº 13/2017, de 14 de desembre i nº 14/2017, de 28 de desembre.

2.       SECRETARIA.- Presa de possessió de D. Guillem A. Montoro López del càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Paiporta.

3.       SECRETÀRIA.- Resolucions dictades per l'Alcaldia i Regidories Delegades des de l'última sessió ordinària del Ple.

4.       SECRETÀRIA.- Sessions de Junta de Govern Local celebrades des de l'última sessió ordinària del Ple.

5.       URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT - 00030/2018 - Subsanació modificació puntual Sector II (URVITRA)

6.       BENESTAR SOCIAL - 16/2018/ACU – Proposta per a sol·licitar a Unicef Comitè Español, la condició de municipi aliat de la infància.

7.       BENESTAR SOCIAL - 20/2018/ACU - Adhesió al IV Pla de Salut 2016-2020 de la Comunitat Valenciana.

8.       BENESTAR SOCIAL - 21/2018/ACU - Sol·licitud d´adhesió a la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables.

9.       BENESTAR SOCIAL - 22/2018/ACU - Adhesió a l'Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en el Sistema Nacional de Salut .

10.    MOCIONES

11.    SECRETARIA GENERAL - 66/2018/ACU - Renuncia Dª. Isabel Martínez Ferrandis al seu càrrec de Regidora de l'Ajuntament de Paiporta.

 

12.    Precs i Preguntes.

 

Loading


Cooperaciˇ Social
Policia Local
Portal d'Ocupaciˇ
Associacions Locals
Galeria MultimŔdia
BIM Paiporta
Oficina UNICA
Guia Arbrat
Portal del comerciant
Linea Verde Paiporta
Autoliquidacions d'impostos
Autoliquidacions d'impostos
 

Diseño & Programación MSWeb.es

Llista de carrers Temps Temps Metro Llista de carrers FarmÓcies Cita prŔvia Tlf. InterŔs Esports TrÓnsit Bikeporta Inici ValenciÓ CastellÓ