Ajuntament
Portal de TransparŔncia
Pagaments telemÓtics
Portal del CiutadÓ - Sede electr˛nica
└rees Municipals
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
Perfil del Contractant
Tauler d'Anuncis Oficial
Calendari Contribuent
Calendari Contribuent
Plans de Participaciˇ P˙blica
Programaciˇ Auditori Municipal
Programaciˇ Museu de la Rajoleria
Guia Esportiva
Agenda 21 Local
AgŔncia de Promociˇ del ValenciÓ
Pla d'Acciˇ Comercial

 

Agenda Ayuntamiento de Paiporta

Ple Ordinari
Fecha: 28/12/2017
Hora: 20:30 h.
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento

NO existe documento PDF asociado

ORDRE DEL DIA

1.       SECRETÀRIA.- Aprovació, si escau, de les actes anteriors nº 10/2017, de 26 d'octubre, nº 11/2017, de 15 de novembre i nº 12/2017, de 30 de novembre.

2.       SECRETÀRIA. Correspondència oficial que ha tingut entrada i eixida en el Registre General de l'Ajuntament des de l'última sessió ordinària del Ple.

3.       SECRETÀRIA.- Resolucions dictades per l'Alcaldia i Regidories Delegades des de l'última sessió ordinària del Ple.

4.       SECRETÀRIA.- Sessions de Junta de Govern Local celebrades des de l'última sessió ordinària del Ple.

5.       URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT - 1469/2017/ACU - Aprovació pagament preu just expropiació a Dª. Vicenta i Dª. Amparo Alos Pastor.

6.       BENESTAR SOCIAL - 23/2017/PGRU - Moció del Grup Municipal Socialista sobre el finançament del sistema d'autonomia i atenció a la dependència.

7.       BENESTAR SOCIAL - 24/2017/PGRU - Moció del Grup Municipal Socialista per a regular adequadament la figura del consumidor vulnerable del Reial Decret 897/2017, de 6 d'octubre.

8.       MOCIONS

9.       Renúncia de Dª. Encarna Signes Segrelles al seu càrrec de regidora de l'Ajuntament de Paiporta.

 

10.    PRECS I PREGUNTES.

 

Loading


Cooperaciˇ Social
Policia Local
Portal d'Ocupaciˇ
Associacions Locals
Galeria MultimŔdia
BIM Paiporta
Oficina UNICA
Guia Arbrat
Portal del comerciant
Linea Verde Paiporta
Autoliquidacions d'impostos
Autoliquidacions d'impostos
 

Diseño & Programación MSWeb.es

Llista de carrers Temps Temps Metro Llista de carrers FarmÓcies Cita prŔvia Tlf. InterŔs Esports TrÓnsit Bikeporta Inici ValenciÓ CastellÓ