Ajuntament
Portal de TransparŔncia
Pagaments telemÓtics
Portal del CiutadÓ - Sede electr˛nica
└rees Municipals
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
Perfil del Contractant
Tauler d'Anuncis Oficial
Calendari Contribuent
Calendari Contribuent
Plans de Participaciˇ P˙blica
Programaciˇ Auditori Municipal
Programaciˇ Museu de la Rajoleria
Guia Esportiva
Agenda 21 Local
AgŔncia de Promociˇ del ValenciÓ
Pla d'Acciˇ Comercial

 

Agenda Ayuntamiento de Paiporta

Ple Ordinari
Fecha: 26/10/2017
Hora: 20:30 h.
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento

NO existe documento PDF asociado

ORDRE DEL DIA

1. SECRETÀRIA. Aprovació, si escau, de les actes nº 8/2017 de 27 de juliol i nº 9/2017 de 28 de setembre.

2. SECRETÀRIA. Correspondència oficial que ha tingut entrada i eixida en el Registre General de l'Ajuntament des de l'última sessió ordinària del Ple.

3. SECRETÀRIA.- Resolucions dictades per l'Alcaldia i Regidories Delegades des de l'última sessió ordinària del Ple.

4. SECRETÀRIA.- Sessions de Junta de Govern Local celebrades des de l'última sessió ordinària del Ple.

5. HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA - 1122/2017/ACU - Modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques.

6. HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA - 1123/2017/ACU - Modificació ordenança fiscal reguladora d'impost sobre béns immobles.

7. HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA - 1124/2017/ACU - Modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per pas de vehicles a través de les voreres i reserva de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

8. HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA - 1125/2017/ACU - Modificació de l'ordenança fiscal reguladora del preu públic per prestació del servei d'ensenyament, activitats formatives o lúdiques en els cursos, seminaris, escoles i tallers municipals.

9. HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA - 19/2017/PGRU - Adhesió de l'Ajuntament a la plataforma GEISER-ORVE de l'administració de l'Estat com a mecanisme d'accés al sistema d'interconnexió de registres.

10. HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA - 18/2017/PGRU - Moció que presenta el Grup Municipal Popular de l'Ajuntament de Paiporta, per a recolzar i recolzar a les forces i cossos de seguretat de l'estat com a garants de l'estat de dret.

11. BENESTAR SOCIAL - 17/2017/PGRU – Moció institucional davant les injustes i il·legals condemnes imposades als presos polítics sahrauís de GDEIM IZIK.

12. MOCIONS

 

13. PRECS I PREGUNTES.

 

Loading


Cooperaciˇ Social
Policia Local
Portal d'Ocupaciˇ
Associacions Locals
Galeria MultimŔdia
BIM Paiporta
Oficina UNICA
Guia Arbrat
Portal del comerciant
Linea Verde Paiporta
Autoliquidacions d'impostos
Autoliquidacions d'impostos
 

Diseño & Programación MSWeb.es

Llista de carrers Temps Temps Metro Llista de carrers FarmÓcies Cita prŔvia Tlf. InterŔs Esports TrÓnsit Bikeporta Inici ValenciÓ CastellÓ