Ajuntament
Portal de TransparŔncia
Pagaments telemÓtics
Portal del CiutadÓ - Sede electr˛nica
└rees Municipals
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
Perfil del Contractant
Tauler d'Anuncis Oficial
Calendari Contribuent
Calendari Contribuent
Plans de Participaciˇ P˙blica
Programaciˇ Auditori Municipal
Programaciˇ Museu de la Rajoleria
Guia Esportiva
Agenda 21 Local
AgŔncia de Promociˇ del ValenciÓ
Pla d'Acciˇ Comercial

 

Agenda Ayuntamiento de Paiporta

Ple Ordinari
Fecha: 26/10/2017
Hora: 20:30 h.
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento

NO existe documento PDF asociado

ORDRE DEL DIA

1. SECRETÀRIA. Aprovació, si escau, de les actes nº 8/2017 de 27 de juliol i nº 9/2017 de 28 de setembre.

2. SECRETÀRIA. Correspondència oficial que ha tingut entrada i eixida en el Registre General de l'Ajuntament des de l'última sessió ordinària del Ple.

3. SECRETÀRIA.- Resolucions dictades per l'Alcaldia i Regidories Delegades des de l'última sessió ordinària del Ple.

4. SECRETÀRIA.- Sessions de Junta de Govern Local celebrades des de l'última sessió ordinària del Ple.

5. HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA - 1122/2017/ACU - Modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques.

6. HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA - 1123/2017/ACU - Modificació ordenança fiscal reguladora d'impost sobre béns immobles.

7. HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA - 1124/2017/ACU - Modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per pas de vehicles a través de les voreres i reserva de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

8. HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA - 1125/2017/ACU - Modificació de l'ordenança fiscal reguladora del preu públic per prestació del servei d'ensenyament, activitats formatives o lúdiques en els cursos, seminaris, escoles i tallers municipals.

9. HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA - 19/2017/PGRU - Adhesió de l'Ajuntament a la plataforma GEISER-ORVE de l'administració de l'Estat com a mecanisme d'accés al sistema d'interconnexió de registres.

10. HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA - 18/2017/PGRU - Moció que presenta el Grup Municipal Popular de l'Ajuntament de Paiporta, per a recolzar i recolzar a les forces i cossos de seguretat de l'estat com a garants de l'estat de dret.

11. BENESTAR SOCIAL - 17/2017/PGRU – Moció institucional davant les injustes i il·legals condemnes imposades als presos polítics sahrauís de GDEIM IZIK.

12. MOCIONS

 

13. PRECS I PREGUNTES.

 

Loading


Cooperaciˇ Social
Policia Local
Portal d'Ocupaciˇ
Associacions Locals
Galeria MultimŔdia
BIM Paiporta
Oficina UNICA
Guia Arbrat
Portal del comerciant
Linea Verde Paiporta
Autoliquidacions d'impostos
Autoliquidacions d'impostos
 

Llista de carrers Temps Temps Metro Llista de carrers FarmÓcies Cita prŔvia Tlf. InterŔs Esports TrÓnsit Bikeporta Inici ValenciÓ CastellÓ