Ajuntament
Portal de TransparŔncia
Pagaments telemÓtics
Portal del CiutadÓ - Sede electr˛nica
└rees Municipals
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
Perfil del Contractant
Tauler d'Anuncis Oficial
Calendari Contribuent
Calendari Contribuent
Plans de Participaciˇ P˙blica
Programaciˇ Auditori Municipal
Programaciˇ Museu de la Rajoleria
Guia Esportiva
Agenda 21 Local
AgŔncia de Promociˇ del ValenciÓ
Pla d'Acciˇ Comercial

 

Empleo Paiporta

PROCESSOS SELECTIUS DOCUMENTACIË
EMCORP 2017

Estat:
Obert

Tipus de personal:

Places:

Grup:

Publicat:
30-11-2017


Acta Peó Pintor
Acta Peó Lampista
EMCORD 2017

Estat:
Obert

Tipus de personal:

Places:

Grup:

Publicat:
30-11-2017


Peó jardineria
Acta Peons Construccions i Obres
Personal de neteja
Taller d'ocupació 'Atenent a casa 4.0'

Estat:

Tipus de personal:

Places:

Grup:

Publicat:
30/10/2017


Comunicació de la convocatòria pública
Bases generals per a la selecció de personal directiu, docent i auxiliar administratiu
Bases generals per a la selecció de l'alumant treballador participant en projectes
Anunci de convocatòria taller d'ocupació 'Atenent a casa 4.0'
Acta de Constitució Grup de Treball Mixt
ACTA BAREMACIÓ AUXILIAR ADMINISTRATIU-VA
ACTA BAREMACIÓ CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ PÀGINES WEB
ACTA BAREMACIÓ DIRECTOR-A
ACTA BAREMACIÓ PROFESSOR-A DE SUPORT
ACTA BAREMACIÓ PROFESSOR-A SOCIOSANITÀRIA
AVÍS
Acta d'inadmissió taller d'ocupació atenent a casa 4.0
Al·legacions taller d'ocupació Atenent a casa 4.0
Puntuació final auxiliar administratiu-va
Acta resolució alegacions
Puntuación final professor de suport
Puntuació final director-a
Puntuació final professor-a atenció sociosanitària
Puntuació final professor-a confecció i publicació pàgines web
Borsa de treball de Psicòleg/Psicóloga - Pedagog/a

Estat:
Obert

Tipus de personal:

Places:

Grup:

Publicat:
05-09-2017


Bases
Convocatòria BOP
Borsa de treball d'Educador/a Social

Estat:
Obert

Tipus de personal:

Places:

Grup:

Publicat:
05-09-2017


Bases
Convocatòria BOP
Llistat provisional de persones admeses, excloses i tribunal
Borsa de treball psicòleg/oga de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA)

Estat:
Activa

Tipus de personal:

Places:

Grup:
A1

Publicat:
03/08/2017


Publicació de la convocatòria en el BOP
Bases de la convocatòria i funcionament de la borsa
Llistat provisional admesos/es i tribunal qualificador
Llistat definitiu persones admeses i convocatòria primer exercici
Acta de resultats i convocatòria segona prova
Acta del tribunal qualificador borsa de treball psicòleg/óloga UPCCA
Correcció error material actatribunal borsa de psicòleg/óloga UPCCA
Programa d'Ocupació per a Joves Qualificats/des EMCUJU

Estat:

Tipus de personal:

Places:

Grup:

Publicat:
24/07/2017


Actes selecció final EMCUJU
Programa d'Ocupació per a Joves EMPUJU

Estat:

Tipus de personal:

Places:

Grup:

Publicat:
24/07/2017


Actes selecció final EMPUJU
Borsa de Treball Tècnic/a de Joventut

Estat:
Actiu

Tipus de personal:

Places:
-

Grup:
C1

Publicat:
Termini de 10 dies a partir de la publicació en el BOP


Bases de la convocatòria de la borsa
Publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP)
Llistat provisional persones admeses i composició del tribunal
Llistat definitiu de persones admeses i excloses del primer exercici borsa tècnic-a de joventut
Acta de resultats i convocatòria segona prova
Rectificació anunci borsa tècnic de joventut
Resultats segon exercici
Peó agrícola per a l'Ajuntament

Estat:
Obert

Tipus de personal:

Places:

Grup:

Publicat:
08-06-2017


Relació de candidats i candidates
LA DIPU ET BECA 2017

Estat:
Obert

Tipus de personal:

Places:

Grup:

Publicat:
01-06-2017


Decret
Bases
Acta de resultats de la Comissió Avaluadora
Formació Borsa de treball d'una plaça de Tècnic de Serveis Grup C1 (ESPAI)

Estat:
Tancat

Tipus de personal:
Tècnic de Servei

Places:
1

Grup:
C1

Publicat:
28 d'abril de 2017


Bases
Anunci BOP
Correcció anunci BOP
Correcció i nou termini de presentació d'instàncies
Decret de persones admeses i constitució del tribunal
Resultat de la baremació de mèrits i convocatòria d'entrevistes
RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I RECLAMACIONS
Resultat final
Procés selectiu Inspector Policia Local

Estat:
Obert

Tipus de personal:
Funcionari de carrera

Places:
2

Grup:
A2

Publicat:
BOE 07/03/2017 (presentació instàncies 08 a 27 març)


Bases BOP Valencia 29.12.2016
Bases DOCV 23.12.2016
BOE 7/02/17 (presentació d´instàncies: 8-27 de març)
Llistat provisional d'admesos, exclosos i tribunal
Procés selectiu per a la formació d'una borsa de treball de professors/res del centre de formació de persones adultes

Estat:
Tancat

Tipus de personal:
Interí

Places:

Grup:
C2

Publicat:
Fi del plaç de presentació d'instàncies 21 de febrer de 2017


Bases
Llistat admessos i data d´exàmen
Acta Tribunal Calificador i Resultats
PRÀCTIQUES FORMATIVES "LA DIPU ET BECA MODALITAT POSTGRAU"

Estat:
OBERT

Tipus de personal:
Becari

Places:
1

Grup:

Publicat:
2/01/2017(10 DÍES HÀBILS: FINS AL 14/01/17)


Bases reguladores procés selectiu
Llistat admessos i composició Comissió Avaluadora
Bases Modificades ampliació titulacions
Decret modificació bases i ampliació titulacions
Llistat admessos i composició Comissió Avaluadora
Acta Comissió Avaluadora i Resultats
Programa EMCOLD ( Tèc. Orientació laboral) EMCOLD/2016/28/46

Estat:
Tancat

Tipus de personal:

Places:

Grup:

Publicat:
01-12-2016


Edicte
Programa EMCORP (obrer, fontaner, pintor) EMCORP/2016/77/46

Estat:
Tancat

Tipus de personal:

Places:

Grup:

Publicat:
01-12-2016


Edicte
Programa Salari Jove (Administratiu, Tèc. Medi Ambient, Grau Història) ECORJV/2016/88/46

Estat:
Tancat

Tipus de personal:

Places:

Grup:

Publicat:
01-12-2016


Edicte
Taller d'Ocupació -T.E. Atenent a casa-

Estat:
Tancat

Tipus de personal:

Places:
10 i 3

Grup:

Publicat:
30-11-2016


Bases
Borsa d´Ocupació de Conductor d´Ambulància

Estat:
Tancat

Tipus de personal:
Interí

Places:

Grup:
C2

Publicat:
BOP VALÈNCIA 23/11/2016


Bases reguladores procés selectiu
Anunci BOP València
Llistat d'admessos, composició del tribunal i data d'examen
Resultats primera prova
Acta tribunal 2ª prova
Acta 3ª Tribunal i Resultats Finals Borsa
Rectificació de 3a acta i nova constitució de borsa
Nova classificació aspirants després de segon escrit d'al·legacions
Borsa d´Ocupació de Tècnic/a d´Igualtat A1/A2

Estat:
Tancat

Tipus de personal:
Interí

Places:

Grup:
A1/A2

Publicat:
BOP VALÈNCIA 23/11/2016 i modif BOP 28/02/17


Bases reguladores procés selectiu
Anunci BOP València
Anunci modif bases BOP València
Decret llistat d'admesos
Convocatòria primer exercici
Resultats primer exercici
Resultat final
Borsa d'Ocupació de Tècnic/a d'Igualtat

Estat:
Tancat

Tipus de personal:
Nomenaments interins i contractacions laborals temporals

Places:

Grup:
C1

Publicat:
BOP Valencia 26/01/2016


Bases de la convocatòria
Anunci BOP Valencia
Revocació procés selectiu
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Conductor Ambulància (Transport no asistit)

Estat:
Tancat

Tipus de personal:
Contracte Laboral Temporal

Places:
1

Grup:
c2

Publicat:
OFERTA SERVEF


Bases reguladores procés selectiu
Llistat provisional d´admesos i composició Tribunal
Llistat definitiu d'admesos i tribunal qualificador
Acta del tribunal qualificador
Borsa de treball d'ESPAI per a conserge/soterrador dels cementeris municipals

Estat:
Tancat

Tipus de personal:
Conserge/soterrador

Places:

Grup:

Publicat:
06-06-2016


Bases
CONCESSIÓ BEQUES DE FORMACIÓ

Estat:
Tancat

Tipus de personal:
Becari

Places:
19

Grup:

Publicat:
31/05/2016


Bases reguladores procés selectiu
Acta sobre revisions i reclamacions, resultats
Relació de 19 Becaris admesos
Taula de baremació completa
Acta, resultatas i baremació
Llistat admessos i composició Comissió Avaluadora
Borsa d´Ocupació de Treballador/a Social

Estat:
Tancat

Tipus de personal:
Nomenaments interins i contractacions laborals temporals

Places:

Grup:
A2

Publicat:
BOP VALENCIA 20/04/2016


Llistat provisional d´admessos i exclossos, composició de Tribunal
Resultats primera prova
Certificat Resolució Llistat Definitiu i data primer examen
Anunci BOP València
Bases reguladores procés selectiu
Puntuacions finals
Acta Resultats Finals
BORSES DE TREBALL DE PROFESSORS/ES D'ESCOLA D'ADULTS MUNICIPAL

Estat:
Tancat

Tipus de personal:

Places:

Grup:

Publicat:
31-3-2016


Acta Resultat Valoració Mèrits i Constitució Bossa de Treball
Llistat provisional d´admessos i exclossos, composició de Tribunal
ANUNCI EN EL BOP
Bases professor/a d'Educació Primària
Bases professor/a d'Educació Secundària
Anunci sobre no aplicació Ordenança Fiscal tasa per participar en procés selectiu
BOLSA DE TREBALL DE ADMINISTRATIU/VA

Estat:
TANCAT

Tipus de personal:

Places:

Grup:

Publicat:
31-3-2016


ANUNCI EN EL BOP
Bases administratiu-va
Relació d´admessos, Tribunal i data per valoració de mèrits
Acta Resultat Valoració Mèrits
PLA SOCIAL D'OCUPACIÓ I DE FORMACIÓ - SELECCIÓ DE BECARIS/ES TITULATS/DES MENORS DE 30 ANYS

Estat:
Tancat

Tipus de personal:

Places:
9

Grup:

Publicat:
09-03-2016


SELECCIONATS I EXCLOSOS
ACTA BAREMACIÓ BORSA SOCIAL DE FORMACIÓ 2016
Bases
Instància
PLA SOCIAL D'OCUPACIÓ I DE FORMACIÓ -SELECCIÓ DE PEONS NO QUALIFICATS/DES

Estat:
Tancat

Tipus de personal:

Places:
21

Grup:

Publicat:
09-03-2016


Resolució d´Alcaldía aspirants seleccionats
Acta Baremació i aspirants seleccionats
Bases
Instància
Acta nº2 revisions alegacions
Acta nº3 revisions alegacions
Procés seectiu borsa de treball Monitor/a Programa d'Atenció a Menors

Estat:
TANCAT

Tipus de personal:
ESPAI

Places:

Grup:
C1

Publicat:
01/12/2015


Bases
Relació provisional d'admesos i exclosos
CONVOCATÒRIA PROVISSIÓ PER LLIURE DESIGNACIÓ DEL LLOC DE SECRETARÍA D´ALCALDÍA

Estat:
TANCAT

Tipus de personal:

Places:
1

Grup:
C1/C2

Publicat:
BOP VALENCIA 04/01/2016


Bases reguladores del procés
Pla d´Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques 2015

Estat:

Tipus de personal:
personal laboral temporal

Places:
15

Grup:

Publicat:


ACTA DE BAREMACIÓN
TÈCNIC MITJÀ INFORMÀTICA

Estat:
TANCAT

Tipus de personal:
Interí

Places:
1

Grup:
A2

Publicat:
Data primer exàmen: 23/11/15 a les 10.00 hores


Constitució del tribunal i desenvolupament del primer exercici
Bases reguladores procés selectiu
Convocatòria BOP
Llistat admessos, composició Tribunal i data d´exàmen
Avís del tribunal qualificador
Resultats del primer exercici
ACTA FINAL
Selecció personal directiu, docent i de suport del Taller d'Ocupació

Estat:
TANCAT

Tipus de personal:

Places:

Grup:

Publicat:
14-09-2015


Bases
Acta de baremació monitor/a jardineria
Acta de baremació monitor/a revestiments
Acta de baremación administratiu/va
Acta de baremació professor/a de suport
Acta baremació Director
Director/a general o gerent de l'Entitat Pública Empresarial ESPAI i formació d'una borsa de treball

Estat:
TANCAT

Tipus de personal:

Places:
1

Grup:

Publicat:
04-08-2015


Bases
Relació de presentats i composició de tribunal
Admesos i esclossos
Acta de baremació gerent Espai
Proposta del tribunal qualificador del procés selectiu
Llista definitiva d'admesos i exclosos
Convocatòria per als aspirants que no van concórrer a l'entrevista
Resultats definitius
Periodista municipal amb contractació dÔÇÖassessor

Estat:
TANCAT

Tipus de personal:

Places:
1

Grup:

Publicat:
10-07-2015


Periodista
Seleccionats entrevista personal
Resolució de nomenament de D. Guillem Sanchis González, com a periodista responsable de comunicació, com personal eventual
PROGRAMA DE FOMENT D´OCUPACIÓ PÚBLICA SALARI JOVE 2015

Estat:
TANCAT

Tipus de personal:

Places:

Grup:

Publicat:


Nota Informativa
Barem Salari Jove 2015
Llistat Candidats
Llistat Candidats
Acta de resolució administratiu Foment Econòmic
Acta de resolució administratiu Serveis socials
PROGRAMA DE FOMENT D'OCUPACIÓ AGRÀRIA: CONVENI SEPE-CORPORACIONS LOCALS 2015

Estat:
tancat

Tipus de personal:

Places:

Grup:

Publicat:
17-06-2015


BASES SELECCIÓ TREBALLADORS AGRARIS
LLISTAT CITATS PEL SERVEF 2015
Acta de Baremació
BOLSA DE TREBALL TÉCNIC AUXILIAR INFORMÀTICA

Estat:
TANCAT

Tipus de personal:
Interí

Places:
1

Grup:
C1

Publicat:
BOP 23/04/2015


Bases Reguladores Procés Selectiu
Aspirants admessos, Tribunal i Data 1º Exàmen
Resultat 1º Exàmen i Data 2º Exàmen
Acta Tribunal Resultat Final
1 plaça Policía Local

Estat:
obert

Tipus de personal:
Agent

Places:
1

Grup:
C1

Publicat:
12/12/2013


Bases convocatòria
Correcció errors bases convocatòria
Anunci BOE
Nota correcció errors
2 Correcció errors

Convocatoria Prova Temes Locals
5 places de Policia Local

Estat:
obert

Tipus de personal:
Agents

Places:
5

Grup:
C1

Publicat:
12/12/2013


Decret Alcaldia deixant sense efecte les actuacions del tribunal
Llistat Definitiu, Tribunal i Data Medició Estatura
Resultat Prova Medició Estatura
Acta Tribunal Resultat Prova Medició Estatura 12/12/2014
Convocatòria Prova Psicotécnica Torn Movilitat
Acta Tribunal Torn Movilitat
Anunci nova data prova de medició estatura
Bases convocatòria
Correcció errors Bases convocatòria
Anunci BOE
Nota correcció errors
2 Correcció errors
Llistat provisional admessos i exclossos
Resultat Entrevista Torn Movilitat
Resultat Final Torn Movilitat
Convocatòria Prova Psicotècnica Torn Lliure
Resolució Nomenament Torn de Movilitat
Resultats Prova Psicotécnica i Data Entrevista
Resultats Entrevista i Data Reconeixement Metge
Resultats Reconeixement Metge
Proves d´Aptitud Física
Resultats Proves Físiques
Convocatoria Prova Qüestionari
Resultats Qüestionari i Convocatoria Prova Temari
Rectificació error material Prova Desenvolupament Temari
Resultats Prova Desenvolupament Temari
Convocatoria Prova Valencià
Resultat Prova Valencià
Convocatòria Prova Temes Local
Resultats i prova Carrers
Resultats Finals
CONVOCATÒRIA D´UNA PLAÇA D´OFICIAL DE POLICIA LOCAL PER TORN LLIURE

Estat:
OBERT (DE L' 11 DE MAIG AL 2 DE JUNY,INCLÓS)

Tipus de personal:
OFICIAL POLICIA LOCAL

Places:
UNA

Grup:
C1

Publicat:
BOE 10/05/2012


BASES REGULADORES PROCÉS SEL.LECTIU
 

Loading


Cooperaciˇ Social
Policia Local
Portal d'Ocupaciˇ
Associacions Locals
Galeria MultimŔdia
BIM Paiporta
Oficina UNICA
Guia Arbrat
Portal del comerciant
Linea Verde Paiporta
Autoliquidacions d'impostos
Autoliquidacions d'impostos
 

Llista de carrers Temps Temps Metro Llista de carrers FarmÓcies Cita prŔvia Tlf. InterŔs Esports TrÓnsit Bikeporta Inici ValenciÓ CastellÓ