Ajuntament
Portal de Transparència
Pagaments telemàtics
Portal del Ciutadà - Sede electrònica
Àrees Municipals
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
Perfil del Contractant
Tauler d'Anuncis Oficial
Calendari Contribuent
Calendari Contribuent
Plans de Participació Pública
Programació Auditori Municipal
Programació Museu de la Rajoleria
Guia Esportiva
Agenda 21 Local
Agència de Promoció del Valencià
Pla d'Acció Comercial

 

Avís legal Ajuntament Paiporta
Avís Legal Tot material, marques registrades o altres propietats intel•lectuals d’este website són propietat d’AJUNTAMENT DE PAIPORTA o de les seues companyies afiliades, i estan protegides pels drets d’autor.

Està permesa la seua reproducció per a ús personal.

Queda prohibida qualsevol modificació, còpia, lloguer, préstec, transmissió i difusió no autoritzada. El material d’este website no pot ser venut ni distribuït d’una altra forma amb ànim de lucre.

Els enllaços existents en els sites d’Ajuntament de Paiporta poden portar-li fora de la xarxa d’Ajuntament de Paiporta. Queda fora de la nostra responsabilitat el contingut, exactitud o objectiu d’altres websites; els enllaços són subministrats per Ajuntament de Paiporta, de bona fe i no se’ns pot responsabilitzar dels eventuals canvis en els sites amb els que establim un enllaç.

Ni Ajuntament de Paiporta, ni cap de les seues societats vinculades, ni cap altra part implicada en la creació, producció o subministrament d’este website seran responsables de danys, costos, pèrdues o responsabilitats directes, imprevistos, indirectes o punitius que puguen produir-se per l’accés o ús d’este web.

Tot el contingut és facilitat tal qual és. Ni Ajuntament de Paiporta, ni cap de les seues societats vinculades garantixen l’exactitud del material contingut en este site, ni que s’ajuste a qualsevol ús personal. A més Ajuntament de Paiporta no serà responsable dels danys o dels virus que puguen infectar al seu ordinador o una altra propietat seua a causa de l’ús o acceso-telecarga de qualsevol material de la web. És possible que algunes jurisdiccions no permeten certes limitacions de garanties i danys, per la qual cosa algunes de les abans esmentades exclusions poden no ser aplicat en la seua totalitat per a vostés.

L’Ajuntament de Paiporta es reserva el dret a modificar i ampliar continguts, informacions, aplicatius, etc. d’este lloc Web en qualsevol moment i sense previ avís.

L’interés de l’Ajuntament de Paiporta és el de que este lloc Web funcione amb la màxima eficàcia i complisca la finalitat per a la que ha sigut creat. Per això ho manté, posant tots els mitjans raonables per a aconseguir-ho, però no es responsabilitza de possibles disfuncions i/o anomalies en el seu funcionament causades per una circumstància accidental, força major o treballs de manteniment, que impossibiliten el correcte accés al lloc Web.

L’Ajuntament de Paiporta podrà modificar els termes i condicions que apareixen en esta pàgina Web i, per tant, aconsella la seua consulta amb una periodicitat raonable per si es produïxen canvis en els mateixos.

L’ús d’este lloc Web implica el coneixement i l’acceptació dels termes i condicions continguts en el mateix. A més la utilització de determinats servicis a disposició dels usuaris d’este lloc oficial pot estar sotmesa a condicions especials, advertències o instruccions que també hauran de ser consultades i acceptades sense reserves pels usuaris.

Per a qualsevol aclariment, informació, suggeriment, queixa, etc. poden utilitzar la bústia de suggeriments dels ciutadans d’esta Web o dirigir-se a C/ Mestre Músic Vicent Prats i Tarazona, s/n - Telèfon 96 397 12 22 - Fax 96 397 17 25 - 46200 Paiporta (València).
Avís Legal Complet PDF
 

Loading


Cooperació Social
Policia Local
Portal d'Ocupació
Associacions Locals
Galeria Multimèdia
BIM Paiporta
Oficina UNICA
Guia Arbrat
Portal del comerciant
Linea Verde Paiporta
Autoliquidacions d'impostos
Autoliquidacions d'impostos
 

Llista de carrers Temps Temps Metro Llista de carrers Farmàcies Cita prèvia Tlf. Interès Esports Trànsit Bikeporta Inici Valencià Castellà