Ajuntament
Portal de Transparència
Pagaments telemàtics
Portal del Ciutadà - Sede electrònica
Àrees Municipals
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
Perfil del Contractant
Tauler d'Anuncis Oficial
Calendari Contribuent
Calendari Contribuent
Plans de Participació Pública
Programació Auditori Municipal
Programació Museu de la Rajoleria
Guia Esportiva
Agenda 21 Local
Agència de Promoció del Valencià
Pla d'Acció Comercial

 

Govern Municipal Corporació Local Representants en Entitats Ordenances Telèfons d'Interès
Presentació d'Esports de Paiporta

PRESENTACIÓ

ÀREA D'ESPORTS

L'Àrea d'Esports, seguint les directrius i objectius marcats per l'equip de govern de l'Ajuntament de Paiporta, i a través de la Regidoria Delegada d'Esports, és l'encarregada de programar i coordinar les activitats i competicions, organitzar cursos, gestionar les instal.lacions esportives, promoure convenis de col.laboració amb entitats públiques i privades, etc .. Per tal de facilitar als ciutadans, tots els mitjans necessaris per a la pràctica esportiva.

És l'àrea que, a través del Servei Municipal d'Esports, s'encarrega de fomentar l'activitat física i l'esport a través de programes, projectes, activitats i serveis tendents a contribuir a la generació d'hàbits saludables, bon ús i aprofitament del temps lliure, Reconeixent la dignitat de cada persona com a ésser bio-psico-social dins d'una cultura de la vida, la seva qualitat i el seu sentit.


SERVEI MUNICIPAL D'ESPORTS

El Servei Municipal d'Esports, i seguint les directrius marcades, és el departament encarregat de materialitzar, gestionar, coordinar i desenvolupar tots i cadascun dels projectes, activitats, i programes esportius, que anualment es planifiquen. La gestió ve encaminada des de l'elaboració de la proposta dels pressupostos per a la gestió del servei, fins al manteniment de les instal.lacions esportives, passant pel desenvolupament de totes les activitats esportives amb gestió directa i col.laboració amb les entitats en les activitats pròpies de les mateixes.

L'objectiu del servei és la constant millora de l'oferta esportiva d'oci i temps lliure, vetllant per les millores en instal.lacions i l'accés a les mateixes per part de la ciutadania i promovent una oferta d'activitats atractiva, diversa i diferenciada. Té la seva seu a les instal.lacions del Poliesportiu Municipal, on es concentra la majoria de les instal.lacions esportives municipals.


ORGANIGRAMA


Organigrama Servei Municipal d'Esports de Paiporta

PERSONAL


 Regidora Delegada d'Esports  Zaira Martínez Chisbert
 Tècnic responsable de l'àrea  Óscar Montoro Silla
 Tècnic escoles i programes esportius  Vicente Cotino Bermell
 Tècnic activitats esportives programades  Luis Enrique Garrigós Peredes
 Atenció a l'usuari  Agustín Médina Bertolín
   
 Encarregat manteniment poliesportiu  Gregorio Martínez Galdón
 Encarregat manteniment camps de futbol  José Moyano Contreras
   
 Conserges poliesportiu  Francisco Chirona Alemany
   David García Cazorla
   Juan Villa Hidalgo
   
 Conserges camps de futbol  Agustín Alcaraz Mendoza
   Félix Torrijos Rodríguez
   Manuel Clavijo Velásquez
   Rafael Torrent Mayoral
   
 Neteja i manteniment  Pere Regalado Díaz
 

Loading


Cooperació Social
Policia Local
Portal d'Ocupació
Associacions Locals
Galeria Multimèdia
BIM Paiporta
Oficina UNICA
Guia Arbrat
Portal del comerciant
Linea Verde Paiporta
Autoliquidacions d'impostos
Autoliquidacions d'impostos
 

Llista de carrers Temps Temps Metro Llista de carrers Farmàcies Cita prèvia Tlf. Interès Esports Trànsit Bikeporta Inici Valencià Castellà