Ajuntament
Portal de Transparència
Pagaments telemàtics
Portal del Ciutadà - Sede electrònica
Àrees Municipals
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
Perfil del Contractant
Tauler d'Anuncis Oficial
Calendari Contribuent
Calendari Contribuent
Plans de Participació Pública
Programació Auditori Municipal
Programació Museu de la Rajoleria
Guia Esportiva
Agenda 21 Local
Agència de Promoció del Valencià
Pla d'Acció Comercial

 

Aprendre Valencià Agència de promoció del valencià

APRENDRE VALENCIÀ

[CURSOS DE VALENCIÀ. ESCOLA D’ADULTS MUNICIPAL ]

L’Escola d’Adults Municipal de Paiporta ofereix, dins de la seua programació anual, diversos cursos de valencià: oral, elemental i mitjà, i enguany, com a novetat, ofereix també un curs intensiu de valencià mitjà.


Curs 2012-2013
Curs Inici Dies Horari Període
Oral 24 setembre Dimecres 09:30-11:30 anual
Elemental 24 setembre Dilluns 18:30-20:30 anual
Mitjà 24 setembre Dimecres 18:30-20:30 desembre-juny
Mitjà intensiu 24 setembre Dimecres 18:00-21:00 octubre-novembre


Informació: c/ Palleter, s/n • Tel. 96 397 24 26 •

• Període de preinscripció: del 3 al 11 de setembre, de 9:00 a 13:30 h
• Període de matrícula: del 14 al 20 de setembre, de 9:00 a 13:30 h


[CURSOS DE VALENCIÀ EN LÍNIA ]


- Jugallengua.
- Pràctic 2.0 (amb els nous models d'examen).
- Lectures i dictats de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València
- Lectures i dictats de la Generalitat Valenciana.
- Curs de valencià en línia INTER-VAL.

- Curs de la Diputació de valencià, nivell superior.
- Exercicis de grau mitjà de la Universitat Politècnica de València.
- Exercicis de grau superior de la Universitat Politècnica de València.
- Fonet.

- Vine-ven.
- L'aula de valencià a l'Alcúdia.
- Curs de Llenguatge Administratiu Valencià.[JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ]


JQCV - Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

• LES PROVES

La JQCV expedix dos tipus de certificats: el de coneixements generals de la llengua i el de coneixements específics.

Certificats de coneixements generals:
Coneixements orals .
Grau elemental.
Grau mitjà.
Grau superior.

Certificats de capacitació tècnica:
Llenguatge administratiu.
Correcció de textos.
Llenguatge als mitjans de comunicació.

• PERÍODE DE MATRICULACIÓ

SOL•LICITUD

El termini de presentació de les sol•licituds és: del 2 al 30 d’abril de 2013 – Període únic.

NOVETAT IMPORTANT:Enguany no hi haurà període de matrícula al setembre. La matrícula per als dos períodes d'exàmens de 2013 (juny i novembre), caldrà formalitzar-la en el període d'abril assenyalat.

RECORDEU: els nivells mitjà i superior es fan en dos dies.

• ON ES POT PRESENTAR LA SOL•LICITUD ?

Oficina UNICA - Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Paiporta . (Planta baixa de l'Ajuntament).
Conselleria d'Educació (Av. Campanar, 32 - 46015 València).
Direccions Territorials d'Educació.

Descàrrega el CALENDARI DE PROVES 2013.Les proves de grau mitjà i de grau superior es realitzaran en dos fases. En la primera fase s’avaluaran els continguts de les àrees 1 i 2 (les de tipus test). En la segona, s’avaluaran els continguts de les àrees 3 i 4 (redacció, dictat i expressió oral). Només podran realitzar la segona fase les persones que hagen superat la primera fase.

Primera fase del grau mitjà

Àrees 1 i 2 del certificat de grau mitjà: en el primer període la prova començarà a les 9:00 h per a les persones el primer cognom de les quals comence per una lletra compresa entre la A i la L, i a les 12:00 h per a les persones el primer cognom de les quals comence per una lletra entre la M i la Z. El segon període començarà a les 9:00 h per a les persones el primer cognom de les quals comence per una lletra compresa entre la M i la Z, i a les 12:00 h per a les persones el primer cognom de les quals comence per una lletra entre la A i la L.

Segona fase del grau mitjà

Àrees 3 i 4 del certificat de grau mitjà: en les localitats amb un únic torn, la prova començarà a les 9:00 h. En les localitats d'Alacant, Elda, Torrent i València s'establix un doble torn: el primer començarà a les 9:00 h i el segon a les 16:30 h. En estes localitats, les persones el primer cognom de les quals comence per una lletra compresa entre la A i la L participaran en les proves en horari de matí en el primer període d'exàmens i en horari de vesprada en el segon període, i les persones el primer cognom de les quals comence per una lletra compresa entre la M i la Z participaran en les proves en horari de vesprada en el primer període d'exàmens i en horari de matí en el segon període.

Primera fase del grau superior

Àrees 1 i 2 del certificat de grau superior: la prova començarà a les 9:00 h.

Segona fase del grau superior

Àrees 3 i 4 del certificat de grau superior: la prova començarà a les 9:00 h.

En les proves de grau mitjà i de grau superior, les persones que no superen el 40% en la mitjana ponderada de les dos àrees de la primera fase no podran continuar en la segona fase. Així mateix, no podran continuar tampoc en la segona fase les persones que no hagen obtingut un mínim d’un 30% en alguna de les dos àrees de la primera fase.

Al llarg de la setmana següent de la realització de les proves, la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià publicarà en la web www.edu.gva.es/jqcv els resultats de les persones que s’han examinat de les àrees 1 i 2 de les proves de grau mitjà i de grau superior. Les persones que no hagen superat els criteris expressats en el punt anterior seran qualificades com a no aptes.

• QUI POT PRESENTAR-SE A LES PROVES?

Per a poder presentar-se a les proves cal tindre, com a mínim, setze anys complits en el dia que s’efectuen. A més, les persones aspirants als certificats de capacitació tècnica de llenguatge administratiu i de llenguatge als mitjans de comunicació han d’estar en possessió del certificat de grau mitjà de coneixements en valencià i les persones aspirants al certificat de capacitació tècnica en correcció de textos han d’estar en possessió del certificat de grau superior de coneixements en valencià.

• Consells per aprendre valencià.

 

Loading


Cooperació Social
Policia Local
Portal d'Ocupació
Associacions Locals
Galeria Multimèdia
BIM Paiporta
Oficina UNICA
Guia Arbrat
Portal del comerciant
Linea Verde Paiporta
Autoliquidacions d'impostos
Autoliquidacions d'impostos
 

Llista de carrers Temps Temps Metro Llista de carrers Farmàcies Cita prèvia Tlf. Interès Esports Trànsit Bikeporta Inici Valencià Castellà